Corona

We volgen bij voorstellingen nauwgezet de richtlijnen van de regering en het RIVM. Dat betekent dat er is nagedacht over hygiëne en looproutes zodat we u op een veilige en gastvrije manier kunnen verwelkomen. Vanwege de coronamaatregelen is het programma altijd onder voorbehoud: bij gewijzigde richtlijnen kan een voorstelling worden geannuleerd. Deze wordt op een andere datum gespeeld of u krijgt uw geld van de reeds gekochte kaarten terug.

We delen de zaal in op basis van de op dat moment geldende coronamaatregelen in combinatie met de beschikbare plekken en bezoekerssamenstelling (bezoekers van hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar). Het is dus niet mogelijk om kaarten voor een bepaalde zitplaats te kopen. Mochten er wijzigingen zijn die betrekking hebben op uw theaterbezoek, dan nemen we contact op met de betreffende kaartkopers.

We hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Voor de richtlijnen tijdens en na de voorstellingen, verwijzen we u naar de info op de informatiepagina.